⬇️Hướng dẫn Download kênh TikTok

Hướng dẫn Download kênh TikTok bằng 2 cách

Nút Chức năng

Bắt đầu lấy video

Dừng lấy video

Đưa danh sách video đã lấy vào danh sách tải

HƯỚNG DẪN

Điền link user cần tải video tại Link User (TikTok/Douyin)

Điền số lượng video cần tải tại Max Video Điền Min View (TikTok) là lượt xem tối thiểu của mỗi video TikTok (Chức năng này bản miễn phí sẽ không có)

Ví dụ:

 • Tải 100 video của user: https://www.tiktok.com/@cciinnn

 • Tải những video TikTok lượt xem từ 5000 trở lên

 • Bỏ chọn Ẩn trình duyệt để xem quá trình lấy video và giải captcha nếu phần mềm không thể tự giải captcha (mặc định phần mềm tự giải captcha dễ)

✅ Sau khi quét video thành công

HƯỚNG DẪN

Khi đã thêm video cần tải vào Danh sách Download, để tiến hành tải về bấm nút

INFO

Khi tải xong sẽ có thông báo Tải danh sách video hoàn tấtThời gian đã tải tại Log

Tại Control sẽ hiển thị những thông tin các video:

 • TẢI VỀ Tổng các video được tải về thàng công trong tải này

 • LỖI TẢI VỀ Tổng các video tải về không thành công

 • TỔNG VIDEO Tổng video trong Danh sách Download

 • TỔNG TẢI VỀ Tổng tất cả video đã tải về

TIP

Trong ví dụ mình xóa link video đã tải về để kiểm tra xem có video tải thất bại hay không

LƯU Ý

Nút Chức năng

Bắt đầu lấy video

Đưa danh sách video đã lấy vào danh sách tải

HƯỚNG DẪN

Điền link kênh TikTok cần tải video tại Link Web (Youtube, Shorts, TikTok, Dailymotion,...)

Chọn số lượng video cần tải tại Max Video

Ví dụ:

 • Tải 200 video của kênh TikTok: https://www.tiktok.com/@cciinnn

 • Lấy Video Youtube Shorts để tải cả Youtube Shorts (khi tải kênh Youtube)

LƯU Ý

✅ Sau khi quét video thành công

HƯỚNG DẪN

INFO

Khi tải xong sẽ có thông báo Tải danh sách video hoàn tấtThời gian đã tải tại Log

Tại Control sẽ hiển thị những thông tin các video:

 • TẢI VỀ Tổng các video được tải về thàng công trong tải này

 • LỖI TẢI VỀ Tổng các video tải về không thành công

 • TỔNG VIDEO Tổng video trong Danh sách Download

 • TỔNG TẢI VỀ Tổng tất cả video đã tải về

TIP

Last updated