🔏Đăng nhập Telegram

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản telegram vào phần mềm

HƯỚNG DẪN

Nhập danh sách Phone vào ô List Phone (Mỗi Phone 1 dòng)

Lưu ý: Bạn phải nhập mã vùng của Phone.

Ví dụ: Vietnam là +84. Mỹ là +1

Random Delay Tự động chờ 3s-10s sau mỗi lần login

Auto Submit Code Tự động submit khi điền đúng code

TIP

Các tài khoản khi đã login vào phần mềm sẽ tự động được lưu lại

Có thể tái sử dụng nhiều lần mà không cần đăng nhập lại

CHANGE IP

Bạn cần thay đổi IP mỗi lần login để tránh bị die acc hàng loạt

Tại phần Change IP: None (Chưa sử dụng fake ip)

Bạn có thể sử dụng: XPROXY/PROXY/SOCKS 5/LUMINATI/DCOM/DCOM E3276

Nếu bạn chưa hiểu về fake ip hãy tìm hiểu Google trước khi sử dụng phần mềm.

Nút Chức năng

Bắt đầu đăng nhập Telegram

Gửi code (Sau khi nhập code tại ô Code Login)

Bỏ qua tài khoản (Nếu ko nhận được code hoặc ko muốn login nữa)

Dừng đăng nhập

Mở thư mục chứa account đã login

Thay đổi số điện thoại từ 0 thành +84

HƯỚNG DẪN

Change IP Mình sử dụng Luminati để Fake IP

List Phone Mình nhập ví dụ 2 phone, mỗi phone 1 dòng

Phone đầu tiên mình sẽ không nhập code để bấm Skip (bỏ qua). Mục đích để cho mọi người hiểu rõ hơn các nút chức năng

NOTE

Bấm Connect để bắt đầu đăng nhập

HƯỚNG DẪN

Sau khi Phần mềm báo Send code success, Bạn sẽ nhận được code ở App Telegram.

Dùng code đã nhận ở App Telegram để nhập vào phần mềm.

Ở đây mình ví dụ sẽ không nhập mà bấm Skip để chuyển sang Phone tiếp theo.

LƯU Ý

Telegram gửi code về sms sẽ không thể login vào phần mềm được!

Bạn phải đăng ký tài khoản Telegram trước khi đăng nhập vào phần mềm

NOTE

Sau khi bấm Skip, phần mềm tự động chuyển sang Phone tiếp theo và gửi code

Khi có thông báo Send code success, bạn hãy nhập code đã nhận được ở app Telegram vào ô Code Login

Sau khi nhập code vào Code Login bạn hãy bấm Submit Code để đăng nhập

Trong hướng dẫn này phần mềm Tự động Submit sau khi nhập đúng code

Sau khi nhập code login và mật khẩu (nếu có) đúng sẽ có thông báo Login Successful

TIP

Sau khi hoàn thành đăng nhập các Phone

Bạn hãy xóa các phone đã nhập ở ô List Phone và tiến hành đăng nhập các tài khoản mới

Bạn không cần phải đăng nhập lại các tài khoản trước đó (Phần mềm tự dộng lưu phiên đăng nhập)

Last updated