🚀Giới thiệu chức năng

Giới thiệu chức năng Smart Viewer

Giao diện chính của phần mềm Smart Viewer

Smart Viewer là phần mềm điều khiển điện thoại Android, hỗ trợ xem và điều khiển hàng loạt điện thoại cùng lúc, ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ automation

👉 Phiên bản mới được phát hành 8/2023

Small Screen Remote Điều khiển màn hình nhỏ

Main Screen Remote Điều khiển màn hình chính

Zoom Screen Phóng to, thu nhỏ tất cả thiết bị

List of devices Danh sách các thiết bị

Select ADB Command Điều khiển ADB

Hiển thị lịch sử hoạt động ADB Command

Main Screen Control Điều khiển màn hình chính

  • Quality: Chất lượng hình ảnh

  • FPS: Khung hình mỗi giây

Small Screen Màn hình nhỏ

  • Quality: Chất lượng hình ảnh (nên để chất lượng thấp để thao tác tất cả thiết bị mượt hơn)

  • FPS: Khung hình mỗi giây (nên để chất lượng thấp để thao tác tất cả thiết bị mượt hơn)

  • Use Paste Text: Copy văn bản (máy Samsung không hỗ trợ) - Chỉ hỗ trợ Android 9.0 trở xuống

  • Use send text (not support unicode): Gửi văn bản (không hỗ trợ ký tự đặt biệt, dấu tiếng việt)

  • Use Adb Keyboard to type (support unicode): Sử dụng bàn phím ADB để gõ (phải bật chức năng ADB Keyboard tại mục ADB Command)

Last updated