🚀Giới thiệu chức năng

Giới thiệu chức năng TikDownloader

Giao diện chính của phần mềm TikDownloader

TikDownloader là phần mềm download toàn bộ kênh TikTok, Douyin, Youtube, Shorts,... download livestream Youtube, TikTok. Hỗ trợ download hàng loạt, đa luồng.

Cài đặt chung

Tự động vượt captcha tiktok vượt captcha của TikTok

Chỉ tải video có view từ tải video có lượt xem từ xxx trở lên (Chức năng này không hỗ trợ khi tải TikTok theo cách 2 và tải Douyin)

Chỉ tải video có like từ tải video có lượt thích từ xxx trở lên (Chức năng này không hỗ trợ khi tải TikTok theo cách 2 và tải Douyin)

Xóa dữ liệu lưu tạm thời xóa các dữ liệu cache của trình duyệt khi lấy link TikTok, Douyin để giảm bộ nhớ máy tính

Cài đặt tải về

Đặt tên file tải về ngẫu nhiên đặt tên video tải về ngẫu nhiên

Lưu video vào thư mục Username của Uploader lưu video tải về theo thư mục Username của Uploader

Gộp video tải về Nếu Download về bị tách 2 file (mp4 và mp3), tích chọn mục này sẽ gộp lại thành duy nhất 1 video (Một số nền tảng khi tải về sẽ bị tách ra 2 file, tùy chọn này sẽ tự động gộp lại)

Chất lượng Video chất lượng video tải về

  • Chất lượng cao nhất

  • Full HD: chất lượng 1080

  • HD: chất lượng 720

Luồng tải về số luồng tải video

Đường dẫn thư mục

  • Đường dẫn lưu video (Mặc định sẽ được lưu tại: C:\ProgramData\ManoSoft\TikDownloader\VideoDownload)

  • Đường dẫn lưu video Livestream (Mặc định sẽ được lưu tại: C:\ProgramData\ManoSoft\TikDownloader\LiveDownload)

Điều kiện tải về (Like hoặc View) chỉ áp dụng cho những link không phải trực tiếp.

Link trực tiếp là link sẽ dẫn đến video và có thể tải về ngay lập tức mà không cần dùng tool (thường link trực tiếp sẽ rất dài so với link thông thường)

Last updated