🔽Hướng dẫn Download kênh Douyin

Hướng dẫn Download kênh Douyin

Phiên bản Pro mới có thể sử dụng chức năng này

Nút Chức năng

Bắt đầu lấy video

Dừng lấy video

Đưa danh sách video đã lấy vào danh sách tải

HƯỚNG DẪN

Điền link: https://www.douyin.com/ hoặc link kênh Douyin tại Link User (TikTok/Douyin)

Điền số lượng video cần tải tại Max Video

Điền Min Like (Douyin) là lượt thích tối thiểu của mỗi video Douyin (Chức năng này bản miễn phí sẽ không có)

LƯU Ý

Nếu có captcha xuất hiện, bạn hãy giải captcha

Ví dụ

Tải 100 video từ kênh Douyin có lượt thích từ 500 trở lên

Tìm đến trang: https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAArOrO5HOGf92SS1-gsHTZsHHo6V1PQcuu0Fl3DqHJuB8hT0BNkkasXFH1r_XQczDB?vid=7284663455255186723 Sau đó bấm OK tại thông báo trên (Vui lòng truy cập trang cá nhân của Douyin mà bạn muốn lấy video, sau đó bấm OK để tiếp tục)

LƯU Ý

  • Tìm trong trình duyệt vừa được phần mềm mở lên

  • Không đóng trình duyệt trong quá trình lấy video

✅ Sau khi quét video thành công

HƯỚNG DẪN

INFO

Khi tải xong sẽ có thông báo Tải danh sách video hoàn tấtThời gian đã tải tại Log

Tại Control sẽ hiển thị những thông tin các video:

  • TẢI VỀ Tổng các video được tải về thàng công trong tải này

  • LỖI TẢI VỀ Tổng các video tải về không thành công

  • TỔNG VIDEO Tổng video trong Danh sách Download

  • TỔNG TẢI VỀ Tổng tất cả video đã tải về

TIP

Last updated