🔎Get Code & Check Spam

Lấy code login và kiểm tra tài khoản bị spam không

HƯỚNG DẪN

Trước khi sử dụng các chức năng của Telegram Tool

Bạn cần chọn tài khoản (tích chọn) để sử dụng tài khoản đó

Bạn có thể chọn nhiều tài khoản cùng lúc

Các thông báo sẽ được hiển thị ở cột Status

LƯU Ý

Bạn cần phải Thiết lập Fake IP trước khi sử dụng chức năng này để tránh bị banned tài khoản hàng loạt

Nếu bạn không thấy thông báo tại Status, bạn hãy bấm chuột sang cột khác để hiển thị thông báo

Lấy code khi đăng nhập vào thiết bị mới

HƯỚNG DẪN

Bấm nút Get Code Login để lấy code

Sau khi kết nối và lấy thành công, ngày giờcode sẽ được hiển thị tại cột Status

Nếu quá 2 phút, code đăng nhập sẽ bị hết hạn!

Kiểm tra tài khoản có bị limit hay không

HƯỚNG DẪN

Bấm nút Check Spam để kiểm tra tài khoản

Kết quả sẽ được hiển thị tại cột Status

Last updated