💿Export Member

HƯỚNG DẪN

  1. Nhập link group (public hoặc private)

  2. Chọn kiểu lọc member (lọc online, loại admin, bot,...)

  3. Nhập SĐT của Tài khoản Telegram

Phần mềm sẽ yêu cầu nhập code telegram đăng nhập (nếu chưa đăng nhập)

Member sẽ hiển thị ra danh sách sau khi export hoàn thành

Last updated