🙌Add Member By File Session

Hướng dẫn Add Member vào group bằng file account session

Cách 1: Bấm nút Code by ManoSoft rồi chọn Open Account Folder tìm đến thư mục Session để mở thư mục chứa file .session

Cách 2: Mở File Explorer của Windows rồi tìm đến thư mục: C:\ProgramData\ManoSoft\Inviter Telegram V4\Account\Session

LƯU Ý File acc .session phải đúng định dạng theo mã vùng của Phone Ví dụ: Vietnam là +84. Mỹ là +1

Sau khi thêm vào đúng thư mục, tại Add Member By chọn Username(.session) và bấm Load Phone tại tab Invite Member để hiển thị file .session vừa đưa vào thành công

TIP

ManoSoft khuyên nên sử dụng dụng thông số cài đặt mặc định!

Để hiểu rõ các cài đặt, bạn hãy vào mục Giới thiệu chức năng

CHANGE IP

Bạn cần thay đổi IP để sử dụng hàng loạt tài khoản mà không bị khóa

Tại phần Change IP: None (Chưa sử dụng fake ip)

Bạn có thể sử dụng: XPROXY/PROXY/SOCKS 5/LUMINATI/DCOM/DCOM E3276

Trong hướng dẫn này sử dụng Luminati để Fake IP

Nếu bạn chưa hiểu về fake ip hãy tìm hiểu Google trước khi sử dụng phần mềm.

HƯỚNG DẪN

Tại mục Invite to (username/joinchat) Nhập username/link của group cần Add Member

Ví dụ: chemzobitcoin

Tại mục List UserID điền danh sách username để tiến hành add member bằng file acc .session

Tại mục List Phone Danh sách các file acc .session đã đăng nhập

Bấm nút Load Phone để load các file acc .session đã đăng nhập

INFO

Khi bắt đầu chạy Add Member, mọi thông tin sẽ được ghi ở phần Log

Total Added Tổng các User đã được Add của tất cả account

Add Success Các User được Add thành công của Phone đang sử dụng

Add Failed Tổng User đã Add thất bại của tất cả account

TIP

Sau mỗi Phone sẽ có thống kê Phone đó đã Add bao nhiêu member

Ví dụ như hình trên: +84328235842 [Added: 7]

Để xem chi tiết số lượng Add của 1 Phone bạn hãy vào mục Account Manager

Last updated