📥Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt Inviter Telegram v4

Truy cập Quản lý (cp.manosoft.me CP ManoSoft).

Đăng nhập tài khoản của bạn.

Vào mục Download -> Chọn bấm Download phần mềm bạn muốn cài đặt

Sau khi Donwload về bật lên bạn sẽ có Trình cài đặt

Trình cài đặt

Đăng nhập tài khoản web

Sau đó bấm Login

Lúc này giao diện cài đặt xuất hiện

Bấm nút Start Install để Bắt đầu cài đặt

Sau khi bấm cài đặt nếu có yêu cầu admin bạn hãy bấm YES

Sau khi hoàn thành, bạn hãy bấm Finish and Launch Để mở phần mềm

ICON PHẦN MỀM

Icon của phần mềm sẽ nằm ở Desktop của các bạn!

Thư mục phần mềm mặc định ở vị trí: C:/ProgramData/ManoSoft

Last updated