🔗Tham gia Group/Channel

HƯỚNG DẪN

Trước khi sử dụng các chức năng của Telegram Tool

Bạn cần chọn tài khoản (tích chọn) để sử dụng tài khoản đó

Bạn có thể chọn nhiều tài khoản cùng lúc

TIP

Các thông báo sẽ được hiển thị ở cột Status

Cùng 1 nhóm chức năng, bạn có thể chọn cùng lúc nhiều chức năng!

Ví dụ bạn có thể chọn Leave all group, Leave all channel, Join Group/Channel cùng lúc

Khi thực hiện, các chức năng sẽ được chạy theo thứ tự từ trên xuống dưới

Bạn cần phải Thiết lập Fake IP trước khi sử dụng chức năng này để tránh bị banned tài khoản hàng loạt

Tham gia Group/Channel bằng hàng loạt tài khoản

HƯỚNG DẪN

Tích chọn Join Group/Channel để tham gia Group/Channel

Ô bên dưới, nhập group hoặc channel (username hoặc là private link) mà bạn muốn tham gia

Ở ví dụ trên, mình nhập manosoft_group để tham gia group manosoft_group

Bấm nút Start Join/Leave để bắt đầu tham gia Group/Channel

Thoát tất cả Group/Channel đã tham gia

HƯỚNG DẪN

Tích chọn Leave all group để thoát tất cả các group bạn đã tham gia

Tích chọn Leave all channel để thoát tất cả các channel bạn đã tham gia

Bấm nút Start Join/Leave để bắt đầu thoát Group/Channel

Last updated