🛒Hướng dẫn mua phần mềm

Vui lòng đọc một số điều khoản trước khi mua phần mềm tại ManoSoft

Trước khi mua bạn cần phải nạp tiền, xem hướng dẫn nạp tiền

LƯU Ý

Các phần mềm do Manosoft cung cấp chỉ hoạt động tốt nhất trên Windows 10

Sau khi nạp tiền xong, tại menu chọn vào mục "Phần mềm"

Tại mục này sẽ có nhiều phần mềm, hãy chọn phần mềm bạn cần mua và bấm "Mua ngay"

Lúc này sẽ xuất hiện các gói của thời hạn của phền mềm, bạn chọn gói cần mua và bấm "MUA NGAY"

TIP

Mỗi phần mềm đều có thời hạnloại phiên bản (Basic, Pro,...) Bạn nên xem thông tin của phần mềm trước khi mua!

Lúc này sẽ có bảng xác nhận, bạn hãy kiểm tra tên phần mềmgói thời hạn cần mua.

Sau khi xác nhận đúng, bạn hãy bấm "Chắn chắn!"

Sau khi xác nhận mua, nếu bạn đủ tiền sẽ có thông báo thành công

Lúc này bạn bấm vào nút Download bên dưới để đến mục Download phần mềm

Hoặc bạn có thể bấm vào mục Download tại menu

Last updated