🚀Giới thiệu chức năng

Giới thiệu chức năng Inviter Telegram v4

Giao diện chính của phần mềm Inviter Telegram v4 Pro

Inviter Telegram v4 là phiên bản mới nhất được update tháng 08/2021

Tất cả khách hàng đã sử dụng Inviter Telegram v1,v2,v3 đều được update miễn phí lên phiên bản v4 Basic

Khách hàng cũ vẫn có thể Update phiên bản Pro (thu phí)

Nâng cấp giữa 2 phiên bản

Inviter Telegram Basic

 • Export Member từ Group kín

 • Add Member bằng file session

Inviter Telegram Pro

 • Tất cả chức năng của Basic

 • Export Member ID

 • Add Memeber bằng ID

 • Lọc User Online

TIP

Add Member bằng ID: có thể add tất cả member từ group khác, kể cả member đó chưa đặt username

Có thể add chậm hơn so với Add bằng Username. Do mất thời gian tìm member

User Exception Tự động bỏ qua các User chặn Add (Dữ liệu tổng hợp từ người dùng)

Auto Save UserID Tự động lưu và tự động xóa các UserID đã add

Save Session Login Lưu các tài khoản đã login vào phần mềm (có thể tái sử dụng mà không cần đăng nhập lại)

Change IP Hỗ trợ nhiều phương thức đổi IP

Multiple Account Sử dụng nhiều tài khoản lần lượt add member

INFO

Phần mềm hỗ trợ sử dụng hàng loạt tài khoản để Add Member Telegram

Sau khi add xong sẽ tự động chuyển sang tài khoản khác để tiếp tục add.

Tại mục List Phone chứa các tài khoản telegram đã login vào phần mềm.

Bạn có thể Login tài khoản tại tab Login Telegram

Các loại Fake IP phần mềm hỗ trợ:

Invite Setting Mặc định

Setting Chức năng

Max Invite: 500

Số lượng thành viên Add tối đa

Switch Acc After Invite: 50

Chuyển sang tài khoản tiếp theo sau khi add đủ 50 người

Switch PeerFlood (times): 4

Chuyển sang tài khoản tiếp theo khi lỗi PeerFlood 4 lần

Delay Invite: 3s

Mỗi lần add một member sẽ chờ 3 giây sau mới add tiếp

Delay PeerFlood: 5

Khi gặp lỗi PeerFlood sẽ chờ 5s sau đó mới add tiếp

Use User Exception

Tự động bỏ qua các member chặn add (dựa vào dữ liệu do ManoSoft cung cấp)

Auto Submit Code Login

Tự động đăng nhập sau khi nhập code (ở tab Login Telegram)

Use Account Manager

Quản lý tài khoản telegram, số lượng add, thời gian, set limit tài khoản

Leave Group After Invite

Sau khi add xong tài khoản sẽ tự động rời khỏi group đang add

Conver .mano to .zmano

Chuyển tài khoản đã login dạng .mano sang .zmano

INFO

Nhập danh sách Phone vào ô List Phone (Mỗi Phone 1 dòng)

Lưu ý: Bạn phải nhập mã vùng của Phone.

Ví dụ: Vietnam là +84. Mỹ là +1

Random Delay Tự động chờ 3s-10s sau mỗi lần login.

TIP

Các tài khoản khi đã login vào phần mềm sẽ tự động được lưu lại

Có thể tái sử dụng nhiều lần mà không cần đăng nhập lại

INFO

Group Username Nhập Group cần trích xuất member

Định dạng group:

Phone Number Nhập số điện thoại Telegram

Để Export Member cần phải có 1 tài khoản telegram mới có thể trích xuất được member!

Lưu ý không sử dụng tài khoản telegram chính

Chỉ Export Member của Group. Không thể Export Member từ Channel

Export type Chọn phương thức Export Member

 • Username

 • ID

Big Group Lấy member nhiều hơn từ group hơn 10.000 member

Export Online Lọc member online theo 1,2,...,100 ngày (chức năng chỉ có tại bản Inviter Telegram Pro)

INFO

Invite to Nhập Group cần add member

Định dạng group:

Add Member By Chọn phương thức add member

 • Username: Add member theo username

 • ID: Nếu chọn ID, cần phải nhập group export member

 • Username (.session): Add member theo username bằng file session có sẵn

Add bằng ID sẽ add được nhiều member hơn. Do nhiều member chưa đặt username

Setting Chức năng

Auto Filter Duplicates Member (Add ID Mode)

Tự động lọc trùng member (Chế độ Add ID)

Stop if user not found (x10)

Tự động dừng phần mềm nếu không tìm thấy user 10 lần liên tục

Save Log

Lưu log (nhật ký) Nên sử dụng để dễ dàng kiểm tra nhật ký

Auto Luminati (Buy at ManoSoft)

Tự động kết nối Luminati của ManoSoft (Nếu đã mua luminati ở ManoSoft)

INFO

Nếu bạn đã mua Luminati của ManoSoft. Hãy bỏ qua bước này

Đăng nhập Luminati

 • Username zone của Luminati (BrightData)

 • Password zone của Luminati (BrightData)

Bấm nút Login để test login Luminati

PROXY

* HTTP PROXY

Bấm nút Open Proxy để nhập danh sách HTTP Proxy

Định dạng HTTP Proxy:

 • IP:Port

 • IP:Port:User:Pwd

* Socks5

Bấm nút Open Socks5 để nhập danh sách Socks5

Định dạng Socks5:

 • IP:Port

 • IP:Port:User:Pwd

DCOM

* XPROXY

Nhập IP của XProxy

Định dạng IP XProxy: IP:Port

Ví dụ: 192.168.1.10:4001

* DCOM E3276

Nhập IP của DCOM

Định dạng IP DCOM: IP

Ví dụ: 192.168.1.5

TIP

Account Manager dùng để quản lí các tài khoản telegram đã Add Member

 • Lưu lại số điện thoại

 • Số lượng member đã Add

 • Limit (1 là limit, 0 là chưa limit)

 • Thời gian add cuối cùng

 • Lưu lại Note

Nếu Note hiển thị:

 • Limit by AccountManager thì tài khoản có thể tái sử dụng

 • Tên lỗi cụ thể thì tài khoản đó không thể sử dụng được nữa

Bạn có thể bật Account Manager tại Quick Setting: Use Account Manager

Nút Chức năng

Load Phone

Load tất cả thông tin

Set / Reset Limit

Đặt Limit hoặc Xóa Limit của 1 tài khoản đã chọn

Reset Line

Reset dữ liệu của dòng đang chọn (Limit, Added, Time)

Reset All Phone

Reset tất cả các phone đang có về ban đầu (Limit, Added, Time)

Delete Phone

Xóa phone đã chọn

Delete All Phone

Xóa tất cả các phone đang có

Last updated