Download video

Hướng dẫn download video

Nút Chức năng

Lấy danh sách video từ TikTok Douyin (cách này phần mềm sẽ tự giải captcha TikTok, nếu gặp captcha khó phải giải bằng tay)

Lấy danh sách video từ kênh (Youtube, TikTok, Shots,...) cách này không cần giải captcha

Thêm danh sách link video

Thêm danh sách link video từ file

Xóa tất cả link video đã tải về thành công

Xóa tất cả link video tải về thất bại

Bắt đầu tải về

Dừng tải về

Nút Chức năng

Bắt đầu lấy video

Dừng lấy video

Đưa danh sách video đã lấy vào danh sách tải

HƯỚNG DẪN

Điền link user cần tải video tại Link User (TikTok/Douyin)

Điền số lượng video cần tải tại Max Video Điền Min View (TikTok) là lượt xem tối thiểu của mỗi video TikTok (Chức năng này bản miễn phí sẽ không có)

Điền Min Like (Douyin) là lượt thích tối thiểu của mỗi video Douyin (Chức năng này bản miễn phí sẽ không có)

Ví dụ:

 • Tải 100 video của user: https://www.tiktok.com/@cciinnn

 • Tải những video TikTok có lượt xem từ 5000 trở lên

 • Bỏ chọn Ẩn trình duyệt để xem quá trình lấy video và giải captcha nếu phần mềm không tự giải captcha

✅ Sau khi quét video thành công

HƯỚNG DẪN

INFO

Khi tải xong sẽ có thông báo Tải danh sách video hoàn tấtThời gian đã tải tại Log

Tại Control sẽ hiển thị những thông tin các video:

 • TẢI VỀ Tổng các video được tải về thàng công trong tải này

 • LỖI TẢI VỀ Tổng các video tải về không thành công

 • TỔNG VIDEO Tổng video trong Danh sách Download

 • TỔNG TẢI VỀ Tổng tất cả video đã tải về

TIP

Trong ví dụ mình xóa video đã tải về để kiểm tra video tải thất bại

LƯU Ý

Nút Chức năng

Bắt đầu lấy video

Đưa danh sách video đã lấy vào danh sách tải

HƯỚNG DẪN

Điền link cần tải video tại Link Web (Youtube, Shorts, TikTok, Dailymotion,...)

Chọn số lượng video cần tải tại Max Video

Ví dụ:

 • Tải 100 video của: https://www.youtube.com/@Alanwalkermusic

 • Chọn Lấy Video Youtube Shorts để tải cả Youtube Shorts

LƯU Ý

✅ Sau khi quét video thành công

HƯỚNG DẪN

INFO

Khi tải xong sẽ có thông báo Tải danh sách video hoàn tấtThời gian đã tải tại Log

Tại Control sẽ hiển thị những thông tin các video:

 • TẢI VỀ Tổng các video được tải về thàng công trong tải này

 • LỖI TẢI VỀ Tổng các video tải về không thành công

 • TỔNG VIDEO Tổng video trong Danh sách Download

 • TỔNG TẢI VỀ Tổng tất cả video đã tải về

TIP

Last updated