Lỗi thường gặp

Các lỗi thường gặp trên Smart Viewer

1. Scan Device chỉ hiện Disconnect

 • Lỗi này do ADB không nhận diện được thiết bị hoặc do ADB quá tải

 • Khắc phục: Setting -> Kill ADB -> Yes

Lưu ý: Việc Kill ADB sẽ ảnh hưởng đến các phần mềm đang sử dụng ADB, nếu bạn đang sử dụng phần mềm khác để chạy auto trên điện thoại thì Kill ADB sẽ làm gián đoạn hoặc gây lỗi cho phần mềm đó

2. Không thể Paste Text vào thiết bị

 • Phần mềm hỗ trợ 3 dạng Paste Text (bấm Ctrl + V để Paste):

  • Use Paste Text: Paste Text trực tiếp vào thiết bị (chỉ hỗ trợ Android <= 9.0)

  • Use send text: Phần mềm sẽ gửi từng kí tự vào thiết bị (không hỗ trợ unicode)

  • Use Adb Keyboard to type: Phần mềm sẽ gửi từng kí tự (hỗ trợ unicode - tiếng việt)

   • Cần cài đặt ADB Keyboard trước khi sử dụng (bấm vào ADB Keyboard ở tab ADB Command)

Để có thể sử dụng các chức năng Paste Text, bạn cần chọn 1 thiết bị làm màn hình chính

3. Một vài thiết bị không thể điều khiển được

 • Các lỗi kết nối thường gặp:

  • Chỉ hiển thị hình ảnh nhưng không thể điều khiển

  • Chỉ có thể điều khiển nhưng không hiển thị hình ảnh

  • Thiết bị hiện Disconnected

 • Cách khắc phục:

Last updated