🌐Thiết lập Fake IP

Các loại Fake IP phần mềm hỗ trợ:

KHÔNG hỗ trợ các loại Fake IP khác để hạn chế bị trùng IP

HƯỚNG DẪN

Đầu tiên chọn Change IP: (có 3 loại: Socks5, HTTP Proxy, None)

Tiếp theo chọn Open Proxy hoặc Open Socks để nhập Proxy/Socks (hoặc có thể bấm nút Import)

Bấm nút Load Phone để hiện ra danh sách các tài khoản đang có

Sau khi đã nhập danh sách Proxy/Socks, bấm nút Load and Set Static Proxy để set Proxy vào bảng

Sau khi hoàn thành, các Proxy/Socks sẽ được set lần lượt vào tài khoản

Bạn có thể chỉnh sửa Proxy/Socks trực tiếp từ bảng!

LƯU Ý

Không nên dùng cùng 1 Proxy/Socks để chạy nhiều tài khoản!

Điều này sẽ dễ bị banned tài khoản!

Nút Chức năng

Open Proxy

Mở file chứa danh sách Proxy

Import

Mở hộp thoại nhập danh sách Proxy

Open Socks

Mở file chứa danh sách Socks

Import

Mở hộp thoại nhập danh sách Socks

Reset Static Proxy

Xóa Proxy của tài khoản đã chọn ở bảng Telegram Tool

Load and Set Static Proxy

Load danh sách Proxy/Socks vào bảng Telegram Tool (Chọn Change IP trước khi sử dụng)

Last updated