🔁Cập nhật tài khoản Telegram

HƯỚNG DẪN

Trước khi sử dụng các chức năng của Telegram Tool

Bạn cần chọn tài khoản (tích chọn) để sử dụng tài khoản đó

Bạn có thể chọn nhiều tài khoản cùng lúc

TIP

Các thông báo sẽ được hiển thị ở cột Status

Cùng 1 nhóm chức năng, bạn có thể chọn cùng lúc nhiều chức năng!

Ví dụ bạn có thể chọn Random Username, Random Name, Random Avatar,... cùng lúc

Khi thực hiện cập nhật, các chức năng sẽ được chạy theo thứ tự từ trên xuống dưới

LƯU Ý

Bạn cần phải Thiết lập Fake IP trước khi sử dụng chức năng này để tránh bị banned tài khoản hàng loạt

Nếu bạn không thấy thông báo tại Status, bạn hãy bấm chuột sang cột khác để hiển thị thông báo

Trước khi cập nhật

Sau khi cập nhật

Tích chọn Random Name

HƯỚNG DẪN

Tích chọn Random Name để ngẫu nhiên tên tài khoản

Sau đó bấm nút Update Info Account

TIP

Tương tự, bạn có thể sử dụng để Random Username, Random Avatar

Bạn có thể chọn Random Username để ngẫu nhiên Username

Random Avatar để thay đổi ngẫu nhiên Avatar

On Privacy Block Add để bật chức năng chặn người khác add nick của bạn vào group

Bạn có thể tích nhiều chức năng cùng lúc để cập nhật cùng lúc các thông tin

HƯỚNG DẪN

Tích chọn Change 2FA để đặt mật khẩu hoặc đổi mật khẩu tài khoản

Tại ô Password bạn nhập mật khẩu 2FA mới

Sau đó bấm nút Update Info Account để cập nhật

LƯU Ý

Nếu tài khoản chưa có mật khẩu 2FA thì tài khoản sẽ tự động động được Set mật khẩu

Nếu tài khoản đã có mật khẩu 2FA trước đó, bạn hãy xem tiếp hướng dẫn bên dưới

SET MẬT KHẨU 2FA CŨ

Để đổi mật khẩu, trước hết bạn cần Set 2FA cũ cho tài khoản ở trên bảng

Chọn tài khoản cần Set 2FA sau đó bấm nút Set 2FA và nhập mật khẩu 2FA

Lưu ý: Bạn có thể chọn cùng lúc nhiều tài khoản!

Hộp thoại 2FA sẽ hiển thị, bạn nhập mật khẩu 2FA hiện tại và bấm OK

Lúc này, trên bảng sẽ xuất hiện mật khẩu 2FA của tài khoản đó

Mật khẩu mới sẽ tự động được cập nhật và hiển thị sau khi bạn bấm nút Update Info Account

LƯU Ý

Đây là mật khẩu 2FA hiện tại của tài khoản

Vì để thay đổi 2FA, bạn cần mật khẩu 2FA hiện tại

HƯỚNG DẪN

Bạn có thể cập nhật Username hoặc Name của tài khoản bằng cách nhập trực tiếp vào bảng

Tích chọn Update info account follow table để cập nhật theo dữ liệu đã nhập

Sau đó bấm nút Update Info Account để cập nhật

Last updated