📋Chi tiết Account Manager

Hướng dẫn sử dụng chi tiết Account Manager

Giới thiệu Account Manager

INFO

Account Manager dùng để quản lí các tài khoản telegram đã Add Member

  • Lưu lại số điện thoại

  • Số lượng member đã Add

  • Limit (1 là limit, 0 là chưa limit)

  • Thời gian sử dụng lần trước

  • Lưu lại Note (bị lỗi hoặc bị limit)

Nếu Note hiển thị:

  • Limit by AccountManager thì tài khoản có thể tái sử dụng

  • Tên lỗi cụ thể thì có thể tài khoản đó không sử dụng được nữa

Bạn có thể bật Account Manager tại Quick Setting: Use Account Manager

TIP

Manosoft khuyên sử dụng Account Manager để quản lí các lượt add và ngày add của tài khoản.

Vì mỗi tài khoản chỉ có thể add tối đa 50 users / ngày nên việc quản lí số lượng rất cần thiết để tránh dùng tài khoản đã sử dụng.

Nếu bạn không thích sử dụng có thể tắt bằng cách bỏ tích Use Account ManagerQuick Setting

NOTE

Khi sử dụng phần mềm để Add Member, phone dùng để add member tự động sẽ được lưu lại

Lưu những thông tin như: thời gian và số lượng đã add, đã limit hay chưa

Limit trong Account Manager có 2 trường hợp:

  • Limit By Acccount Manager

  • Limit vì lỗi không thể Add Member

Nếu Limit By Acccount Manager là phần mềm tự động limit tài khoản khi đã add đủ số lượng như setting của phần mềm

Loại Limit này vẫn có thể dùng tài khoản để add tiếp sau 24h vì tài khoản chỉ bị phần mềm limit để không dùng liên tục cho lần kế tiếp

Bạn có thể tự Set Limit hoặc Reset Limit của bất kỳ tài khoản nào, bằng cách chọn tài khoản đó và bấm Set/Reset Limit

Nếu Limit vì lỗi không thể Add Member thì khả năng tài khoản đã bị banned hoặc limit không thể add được nữa

Lỗi này thường sẽ đi kèm với Note ghi lại lỗi thường là bị User_Deactivated, Phone Not Connect,...

TIP

Khi trạng thái của phone được Set Limit là 1 thì phần mềm tự động bỏ qua tài khoản đó

Bạn có thể chủ động Set Limit cho bất cứ tài khoản nào bạn mong muốn

Sau 1 ngày bạn có thể bấm Reset All Phone để các phone về trạng thái Limit = 0

Khi đó phần mềm sẽ không bỏ qua các tài khoản đã bị Set là Limit trước đó

LƯU Ý

Việc Reset AllPhone sẽ áp dụng cho tất cả tài khoản hiện có trong danh sách Account Manager

Những tài khoản đã bị Banned/Not Connect, phần mềm sẽ tự động xóa lúc chạy phần mềm

Trong mục Account Manager chỉ lưu là thông tin không ảnh hưởng đến tài khoản của bạn!

Account Manager chỉ tác động đến phần mềm khi Limit = 1 (Phần mềm tự động bỏ qua tài khoản)

Còn các mục Delete trong Account Manager sẽ không xóa tài khoản của bạn!

Nút Chức năng

Load Phone

Load tất cả thông tin

Set / Reset Limit

Đặt Limit hoặc Xóa Limit của 1 tài khoản đã chọn

Reset Line

Reset dữ liệu của dòng đang chọn (Limit, Added, Time)

Reset All Phone

Reset tất cả các phone đang có về ban đầu (Limit, Added, Time)

Delete Phone

Xóa phone đã chọn

Delete All Phone

Xóa tất cả các phone đang có

Last updated