🔏Đăng nhập Telegram

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản telegram vào Marketing Telegram

HƯỚNG DẪN

Nhập danh sách Phone vào ô List Phone (Mỗi Phone 1 dòng)

Lưu ý: Bạn phải nhập mã vùng của Phone.

Ví dụ: Vietnam là +84. Mỹ là +1

Random Delay Tự động chờ 3s-10s sau mỗi lần login.

TIP

Các tài khoản khi đã login vào phần mềm sẽ tự động được lưu lại

Có thể tái sử dụng nhiều lần mà không cần đăng nhập lại

CHANGE IP

Bạn cần thay đổi IP mỗi lần login để tránh bị die acc hàng loạt

Tại phần Change IP: None (Chưa sử dụng fake ip)

Bạn có thể sử dụng: XPROXY/PROXY/SOCKS 5/LUMINATI/DCOM/DCOM E3276

Nếu bạn chưa hiểu về fake ip hãy tìm hiểu Google trước khi sử dụng phần mềm.

HƯỚNG DẪN

Change IP Mình sử dụng Luminati để Fake IP (Bạn có thể mua tại ManoSoft)

List Phone Mình nhập ví dụ 2 phone, mỗi phone 1 dòng

HƯỚNG DẪN

Sau khi Phần mềm báo Send code success, Bạn sẽ nhận được code ở App Telegram

Dùng code đã nhận ở App để nhập vào phần mềm.

LƯU Ý

Telegram gửi code về sms sẽ không thể login vào phần mềm được!

Bạn phải đăng ký tài khoản Telegram trước khi đăng nhập vào phần mềm

NOTE

Khi có thông báo Send code success, bạn hãy nhập code đã nhận được ở app telegram vào ô Code Login

Trong hướng dẫn này phần mềm Tự động Submit sau khi nhập đúng code

Sau khi đăng nhập thành công sẽ có thông báo Login Successful

TIP

Sau khi hoàn thành đăng nhập các Phone

Bạn hãy xóa các phone đã nhập ở ô List Phone và tiến hành đăng nhập các tài khoản mới

Bạn không cần phải đăng nhập lại các tài khoản trước đó (Phần mềm tự dộng lưu phiên đăng nhập)

Last updated